Ar-Da Plastik olarak; hakkınızdaki verilerin nasıl kullanıldığını ve kimlere aktarıldığını önemsediğinizi biliyor, bizlere olan güveniniz için size teşekkür ederek bu güveni korumak için azami gayret göstermeye çalıştığımızı ifade ediyoruz. Burada yer alan bilgilerle, temel haklarınızdan biri olan kişisel verilerinizin korunması hakkına ilişkin olarak sizleri aydınlatmayı amaçlamaktayız. www.ar-daplastic.com’i ziyaret ederek bu aydınlatma bildirisinde yer alan hususları kabul etmiş olmaktasınız. Siz değerli müşterilerimizden edindiğimiz bilgiler,  www.ar-daplastic.com siparişlerinizi kişiselleştirmenize ve sürekli olarak iyileştirmemize yardımcı olmaktadır.


İşte topladığımız kişisel veri kategorileri;

Bize ulaştırdığınız veriler;

            Bu tür verilerin çoğunu arama yaptığınızda, sipariş verdiğinizde, bir ankete katıldığınızda veya müşteri hizmetleri ile iletişim kurduğunuzda sağlarsınız. Ayrıca sitemizde  yer  alan  iletişim  kanallarından  bize  ulaştırdığınız  istek,  öneri  ve şikayetlerinizle alakalı  olarak  kendi   rızanızla  göndermiş  olduğunuz  kişisel  verileriniz  bu  kapsama girmektedir.

Otomatik sistemler aracılığıyla;

İnternete bağlamak için kullanılan İnternet protokolü (IP) adresi, tarayıcı türü, sürümü ve saat dilimi ayarı, tarayıcı eklentisi türleri ve sürümleri, işletim sistemi ve platform gibi bilgisayar ve bağlantı verileriniz çerez ve benzeri algoritmalar aracılığı ile performans iyileştirmeleri ve sizlere sunulan hizmetin kalitesini artırmak amacıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız

Kişisel verilerinizi;

1)Sizin adınıza uzaktan satış işlemlerini gerçekleştirmek, satış sonrası destek hizmetlerini sağlamak, ürünlerin sizlere ulaşması için lojistik ve kargo hizmetlerinin sağlamak,

2)Ürün ve hizmetlerimizi iyileştirmek, geliştirmek ve ticari ilişki içerisinde olduğumuz gerçek/tüzel kişilere alternatifler sunabilmek amacıyla,

3)Hizmet standartlarımızı yükseltmek, geliştirmek, yeni teknoloji ve uygulamaların değerlendirmeleri ile ticari ve iş stratejilerimizin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla,

4)Gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek ya da kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlar için,

5)Ayrıca, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, KVKK’da belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere,

Tarafımızca hassas şekilde işlenmektedir.


Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca;

1)Kişisel verilerinizin işlenmekte olup olmadığına dair bilgi almak, 

2)Kişisel verileriniz işleniyorsa buna ilişkin bilgi talep etme, 

3)Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bu işleme faaliyetinin amacına uygun olarak işlenip işlenmediğini öğrenme, 

4)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

5) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme ve bu talebin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

6) KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak meşru olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve yapılan bu işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, 

7) İşlenen verilerin çeşitli algoritmalar aracılığı ile analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir durumun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

8) Kişisel verilerinizin, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme, 

haklarına sahipsiniz.

www.ar-daplastic.com  internet sitesinin sahibi, kurucusu ve yöneticisi Ar-Da Plastik Ambalaj Malzemeleri ve Geri Dönüşüm Sanayi Ticaret Limited Şirketi veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Formumuzu doldurarak formda belirtilen yollarla bize iletebilirsiniz.